Lợi ích cho người bán

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1
Tạo đơn hàng trên
ứng dụng VIMO Merchant

Bước 2
Thông tin đơn hàng được
chuyển thành mã Wechat Qr code

Bước 3
Khách hàng sử dụng Wechat quét
Qr Code đơn hàng để thanh toán

Bước 4
Giao dịch thành công người bán
giao hàng cho người mua

Đối tác của chúng tôi